ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ – KOGO I OD KIEDY DOTYCZY

Charakterystyka energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku nieruchomości użyteczności publicznej także oświetlenia.

Dotychczas obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego dotyczył nieruchomości wybudowanych po 2009 roku.

Nowelizacja ustawy wprowadza jednak zmiany, które staną się szczególnie istotne dla osób, które planują zakup lub sprzedaż nieruchomości.

Od 28 kwietnia świadectwo charakterystyki energetycznej stanie się obowiązkowym dokumentem zarówno w przypadku sprzedaży, jak i najmu nieruchomości (będzie to dotyczyć tylko nowych umów najmu zawartych po wejściu nowelizacji prawa w życie).

Oznacza to, iż każdej transakcji związanej z mieszkaniami będzie musiał towarzyszyć dodatkowy dokument przekazany przez sprzedającego lub wynajmującego nieruchomość. 📃

Z kolei w 2024 r. świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe dla wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Docelowo, od 2024 r., nowy obowiązek obejmie niemal wszystkich właścicieli i zarządców budynków – zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Certyfikat będą musieli wyrabiać zarówno właściciele nowych nieruchomości, jak i tych już istniejących.

Ponadto, notariusze będą zobowiązani do odnotowania przekazania dokumentu nabywcy, a w przypadku jego braku będzie mieć obowiązek poinformowania o karze grzywny.

Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zrobimy remont ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, będziemy musieli wystąpić o nowe świadectwo potwierdzające wskaźniki energetyczne.

Koszt wystawienia świadectwa energetycznego, w zależności przede wszystkim od miasta oraz metrażu nieruchomości wyniesie od około 400 do nawet 1000 zł. 

Jeżeli rozważasz zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości, ale w Twojej głowie pojawiają się pytania – skontaktuj się z nami!