’BEZPIECZNY KREDYT 2%’, DO KOGO JEST SKIEROWANY?

Od 3 lipca 2023 r. klienci mogą składać wnioski o tzw Bezpieczny Kredyt 2% w ramach rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie. To pomoc, dzięki której taki zakup ma być tańszy i łatwiejszy do spłacenia przez pierwsze 10 lat umowy kredytowej. Co należy wiedzieć i kto może skorzystać z kredytu 2%?

Kredyt może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Na co można przeznaczyć „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?

Ze środków pochodzących z kredytu można:

 1. Nabyć prawo własności mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, a także pokryć nakłady związane z ich wykończeniem.
 2. Nabyć prawo spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w tym pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej i koszty wykończenia.
 3. Nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu.
 4. Pokryć wydatki związane z budową domu jednorodzinnego.
 5. Pokryć wydatki związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej.

W ustawie nie znalazły się na tym etapie żadne ograniczenia dotyczące stron transakcji, np. wyłączenie nabycia od członków rodziny. Nie można jednak nabyć na kredyt części udziałów w prawie własności lub prawie spółdzielczym.

Utrata dopłaty
Utrata prawa do dopłat będzie miała miejsce, gdy m.in.:

 1. W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem tzw. rozszerzenia wspólności ustawowej lub zbycia na rzecz drugiego ze współkredytobiorców).
 2. W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona.
 3. W okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
 4. W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia).
 5. W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym na okres co najmniej 12 miesięcy.
 6. Zmieniono formułę oprocentowania kredytu na oprocentowanie zmienne.

Otrzymanych wcześniej, przed dniem ziszczenia się warunku, dopłat nie trzeba będzie zwracać.

❗️ Co ważne, lista banków, które deklarują, że będą udzielać kredytów z dopłatami stale się poszerza.