ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA RYNKU WTÓRNYM – KOSZTY

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI – RYNEK WTÓRNY:
Bardzo częstym wyborem osób chcących zamieszkać „na swoim” jest zakup nieruchomości z rynku wtórnego, który to oferuje konkurencyjne ceny i teoretycznie większy wybór. Ale czy lokale „z drugiej ręki” kosztują mniej od tych „nowych”? Należy mieć świadomość, że kwota, jaką zobaczy potencjalny kupujący w ogłoszeniu to nie cały wydatek, jaki go czeka.

Poniżej przedstawiamy listę dodatkowych kosztów, które należy uwzględnić w budżecie, planując zakup mieszkania z rynku wtórnego.

 • Podatek PCC od zakupu mieszkania
  Decydując się na kupno wymarzonego „M” z rynku wtórnego, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty w postaci podatku PCC (tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych) od zakupu mieszkania z tytułu zawartej umowy kupna-sprzedaży. PCC wynosi 2% od wartości danej nieruchomości widniejącej w akcie sporządzonym przez notariusza. Oznacza to, że w przypadku kupna mieszkania z „drugiej ręki”, którego średnia cena wynosi 500 tys. zł, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku w wysokości 10 tys. zł.
 • Taksa notarialna, czyli wynagrodzenie dla notariusza
  Podczas zakupu mieszkania nie obejdzie się również bez wizyty u notariusza, który zajmie się sporządzeniem aktu notarialnego. W tym wypadku jest to dodatkowy wydatek zarówno dla osób kupujących mieszkanie z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Koszt taksy notarialnej, czyli wysokości maksymalnej kwoty, którą pobiera notariusz dla nieruchomości wartych od 60 tys. zł do 1 mln taksa notarialna ustanowiona jest na poziomie 1010 zł i 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Do powyższych kwot należy również doliczyć należny podatek VAT. Jednak, o czym nie każdy wie, takie wynagrodzenie można negocjować. Do opłat notarialnych dochodzi również koszt odpisu aktu notarialnego – 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę.
 • Opłaty sądowe
  Opłaty należne sądowi wieczystoksięgowemu za dokonanie odpowiednich wpisów w księgach wieczystych, które nalicza oraz pobiera od Strony Kupującej przy zawarciu danej umowy i odprowadza do sądu notariusz. Wysokość tych opłat zależy od rodzaju wpisów w księgach wieczystych i co do zasady jest stała. Dla przykładu wpis nowego właściciela to koszt 200 zł, w tej samej wysokości jest opłata za wpis hipoteki.
 • Opłaty dodatkowe
  Koszty związane np. ze skorzystaniem z depozytu notarialnego do zabezpieczenia środków na zapłatę ceny sprzedaży, koszty ustanowienia zabezpieczeń w postaci hipoteki, roszczenia etc.
 • Prowizja dla Agencji

  Podsumowując powyższe, całość kosztów związanych z zakupem nieruchomości wynosi około 5%, które należy doliczyć do kwoty kupowanego mieszkania.

  Źródło informacji: https://www.budownictwo.co/zakup-mieszkania-z-rynku-wtornego-o-tych-kosztach-pamietaj/, grafika: Google.